jeden letný príbeh . . . 

Adelkin letný deň bol plný zážitkov. Je veľká jedáčka ale aj skvelá tanečníčka. Smiech, hračky a tančeky všetko sme zavŕšili letnou podvečernou prechádzkou v prírode. Už ale dosť písania, pozrite si celý príbeh. . .