Sviatosť krstu . . .

Krst je základnou vstupnou bránou do kresťanského života.  Ja som bol s Vilkom a jeho rodinou na tomto veľkom/malom dni a všetky jeho spomienky uchoval.